Home

Bindal sammenslåing

KrF påfører regjeringen nederlag: To kommuner slipper

 1. For nordlandskommunen Bindal ville ei sammenslåing bety bytte av fylke - til Trøndelag. Når KrF nå mener at de to første må få fortsette som før,.
 2. Dermed ble det ingen sammenslåing mellom de to. Blir Bindal slått sammen med de tre andre nordtrønder-kommunene, vil de også bli trøndere
 3. Kommunereform. Her er informasjon om kommunereformen (Disse lenkene vil bli oppdatert i løpet av desember 2017. Bindal kommune fikk nye nettsider 20.desember 2017.
 4. Skedsmo og Fet forhandlet videre om sammenslåing. I begge kommuner stemte flertallet nei i folkeavstemning våren 2016. Vikna, Leka og Bindal.

Kommunesammenslåing - Ordførere raser etter tvangssammenslåing av

Side 3 av 7 Den 8. juni 2017 fattet Stortinget vedtak om sammenslåing av kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal. I desember 2017 fattet Stortinget vedtak om at. Kommunene Bindal, Leka, Nærøy og Vikna har tatt initiativ til en felles utredning av administrasjonssenter ved en eventuell sammenslåing av de fire kommunene KrF påfører regjeringen et nederlag i kommunereformen når partiet sier ja til at Leka og Bindal kommuner likevel skal tvinges til sammenslåing Utredning av grensejustering - Nærøy, Leka og Bindal kommuner at det skal behandles som en sammenslåing for den store delen og en grensejustering fo Stortinget har nå vedtatt en sammenslåing av ytterligere 108 kommuner til 42 nye kommuner, Leka og Bindal; Narvik, Ballangen og nordøstsiden av Tysfjord

Bindal er en kommune som stortingsflertallet - bestående av Høyre, Frp og Venstre - med tvang vil slå sammen med Trøndelag-kommunene Vikna, Nærøy. Mandag stemte befolkningen i Bindal om de ville slå seg sammen Nærøy kommune og Vikna kommune og dermed melde overgang fra Nordland til Trøndelag fylke.

Kommunereform - Bindal kommun

Hvor havner Bindal? Det er også grunn til å stille spørsmål ved om en sammenslåing vil gi en robust kommune. Nærøy har 5.138 innbyggere,. 2. overføring av Tosen-Landeområdet av Bindal kommune til nevnte enhet. 2. Navnet på den nye kommunen fastsettes til Brønnøy. 3. Kommunestyret i den.

Slik endres norgeskartet etter kommunereformen og regionreformen - NRK

Bindal har lange båtbyggertradisjoner og det bygges fortsatt Nordlandsbåter rundt om i kommunen, både store båter og små modellbåter Bindal kommune ligger i Nordland fylke men hører på mange måter geografisk til Ytre Kongen i statsråd ha myndighet til å vedta sammenslåing våren 2016,. Terråk Gjestegård ligger i naturskjønne omgivelser i Terråk sentrum som er kommunesentret plassert midt i hjertet av Bindal Kommune. Terråk Gjestegård er et. I forbindelse med kommunereformen og sammenslåing av fylker blir det mange endringer i fylkes- og kommunenummereringen Bindal: Bindalen (til 1917) 1837 1812 Sømna

Bindal står foran et valg i nær framtid. Skal kommunen fortsatt bestå som selvstendig enhet, eller skal man slå seg sammen med Nærøy og Vikna. De to kommunene. Flere av ordførerne som tvinges til sammenslåing tror dette kan være starten på slutten for dagens regjering. Ordfører i Bindal kommune fra. Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag vedtok 21. desember 2015 å sende søknad om sammenslåing under Vikna, Nærøy, Leka og Bindal. Dette. Bakteppet for dagens 1. maimarkering på Terråk, kommunesenteret i Bindal, er den bebudede tvangssammenslåingen av fire kommuner i distriktet. En sammenslåing som. Regionsentertilskuddet tildeles kommuner der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for Anslag frie inntekter for Bindal kommune er 109.

Bindal-ordfører Britt Helstad trodde knapt det hun hørte da beskjeden kom om at Bindal og Leka slipper tvangssammenslåing. Hun satt i et. At Leka og Bindal får fortsette som egne kommuner, bør glede Frøya også, mener Knut Arne Strømøy i Frøya Senterparti. Han advarer mot ny Etter stortingsvalget i fjor er sammensetningen endret, noe som blant annet gjorde at KrF snudde i spørsmålet om sammenslåing av kommunene Bindal og Leka

Glede i Bindal og Leka, utelukkende skal bygge på frivillighet og at systemet for overføringer til kommuner ikke skal stimulere til sammenslåing,. Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettsla Sammenslåing mellom Nærøy, Vikna, Leka og Bindal. 4. Nye Lindesnes - en sammenslåing mellom Mandal, Marnardal og Lindesnes. 5. Ørland og Bjugn,. Lang prosess. Samtalene om sammenslåing begynte ved nyttårstider. Sør-Helgeland Regionråd ledes av Britt Helstad, ordfører i Bindal. - Vi har hatt.

 1. Kommunestruktur. KrF vil bidra til flertall på Stortinget for å reversere tvangssammenslåing for kommunene Leka, Bindal og Forsand. Regionstrukturen vil KrF ikke.
 2. Bindal; Leka; Oslo; politikk; De som tegner kart på et kontor i Oslo, bryr seg ikke om det og fremmer sammenslåing som løsningen på ethvert problem
 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bindal kommune, Forskrift om sammenslåing av Brønnøysund, Sømna, Velfjord og Bindal kommuner, Nordlan

Innbyggerne i Ytre Bindal og på Austra som ønsker tilhørighet sørover. 196 likes. De som ønsker at Bindal skal være en del av en større kommune sørover,.. mulig flertall vedtatt å bruke tvang ved sammenslåing av 31 kommuner til 9 nye storkommuner. Her stilte Bindal kommu-ne, Sørum kommune, Ås kommune,. Det ble flertall mot sammenslåing, og Bindal kommunestyre vedtok 1. mars å fortsette som egen kommune - Det tar for eksempel 5-6 timer å reise fra Bindal til Mo og det er ikke mulig å benytte utnyttes godt mellom tingrettene uten sammenslåing

KrF lar småkommunene Leka og Bindal forbli selvstendig

KrF påfører regjeringen et nederlag i kommunereformen når partiet sier ja til at Leka og Bindal kommuner likevel skal tvinges til sammenslåing å fatte vedtak for sammenslåing i 8 tilfeller. 27 kommuner slås sammen til 8 nye kommuner. Vikna, Leka og Bindal Uten en ny kommune i Ytr Vikna, Leka og Bindal blir slått sammen med tvang, Kommunestyret i Stordal vedtok sammenslåing med 11 mot fire stemmer, etter at de to.

Kommune- og fylkessammenslåinger 2017-202

 1. Samtalene om sammenslåing begynte ved nyttårstider. Sør-Helgeland Regionråd ledes av Britt Helstad, ordfører i Bindal
 2. Leka og Bindal, Ørland i Sør-Trøndelag - slås sammen med Bjugn, Leikanger i Sogn og Fjordane er i utgangspunktet positive til sammenslåing,.
 3. Vikna, Leka og Bindal Regionreformen . Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, offentlig forvaltning følges opp. Sammenslåing av Østfold,.
 4. istrasjon; Politisk ledelse; Kart; Planer. Kunngjøringer og høringer; Kommunedelplan Vanvikan; Reguleringsplan for tomt til videregående skole.

Nordlendinger som må bytte fylke: - Nei, vi vil ikke bli trønder

 1. 2 Ja 01.01.2006 01.01.2010 Sammenslåing Atrå og Mæl sokneråd Atrå,Mæl Tinn Øst-Telemark Agder og Telemark Bindal menighetsråd Vassås,.
 2. Norsk kulturindeks 2018 - Resultater for Trysil, Elverum, Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal og Våler
 3. Utredning - sammenslåing mellom Selbu og Tydal - Utredning i forbindelse med kommunereformen Kommune: Bindal, Leka, Nærøy og Vikna kommuner.

Bindalingene vil fortsatt være nordlendinger - an

Kommunereform - regjeringen

Stemte klart nei til sammenslåing kommunal-rapport

Bindal. Sømna. Brønnøy. r. Vega. Alstahaug. Vevel-stad. Vefsn. Hemnes. Nesna. Leirfjord. Dønna. • Positive vedtak om sammenslåing: - Bodø, Brønnøy. Bindal unngikk å bli tvangssammenslått med trønderske naboer, men i dag sier innbyggerne ja eller nei til sammenslåing. Det skrives ishockeyhistorie i Narvik nå.

Sammenslåing av lensmannsdistriktene Namsos og Fosnes, Grong, Lierne, Nærøy, Bindal Vikna Overhalla Høylandet Namdalseid Leka Osen Roan Ørland Bjugn Åfjor VAKTTELEFONER. Legevakt: 63 96 93 00 - 116 117. Barnevernsvakt: 64 99 32 70. Krisesenter: 66 93 23 10. Kommunal veg, vann, avløp utenom arbeidstid: 900 71 56 Til nå har 153 kommuner gjort vedtak om sammenslåing. Av disse har 94 funnet seg en «partner« og går sammen i 39 nye kommuner. Bindal og Leka Kommentarer - «Planlagt sammenslåing av Bindal, Nærøy, Vikna og Nærøy som er aktuelle for sammenslåing- Uansett vil dette ikke rokke ved valg a

Karen Kvalevåg valgt inn i styret til Frivillighet Norge. 7. jun 2019-Frivilligheten er en viktig bærebjelke for samfunnet. Norges idrettsforbund har som den. SAK 010/17 INNSTILLING TIL FELLESNEMNDA pÅ VALG AV REVISOR- SAMMENSLÅING AV NÆRØY, LEKA, VIKNA OG BINDAL KOMMUNER Saksbehandlers forslag til vedta Regjeringen og støttepartiene kutter antall kommuner til 358 fra dagens 428. Nesten hundre kommuner blir slått sammen. Åtte nye blir til gjennom tvang. Fusjoner og sammenslåing. Enklere for sluttbruker; Feide-admin: Fusjonstjenestefaser; Bindalseidet skole ligger i Bindal kommune, helt sør i Nordland fylke

Nå skal fire kommuner slå seg sammen mot sin vilje - adressa

Av disse 13 er det 10 som er utvetydig og klart imot en sammenslåing. De siste tre Skedsmo, Sørum og Vikna, er i utgangspunktet positive til sammenslåing, men ikke. KrF har bestemt seg. Partiet sier ja til at Leka og Bindal, som ble tvangssammenslått sammen med Vikna og Nærøy av stortingsflertallet før valget, kan. barnehage, skole, sfo, barnevern, PPT, helsesøster, jordmor, voksenopplæring, badeland, kino, bibliotek, turløyper, skiløyper, tilskuddsmidler, legevakt, fastlege. Finn bruksenhetsnummer. Har du spørsmål eller trenger du hjelp til å finne et bruksenhetsnummer/bolignummer, må du ta kontakt med kommunen din

Bindal på egne bein - eller en utkant - Namdalsavis

De siste tre Skedsmo, Sørum og Vikna, er i utgangspunktet positive til sammenslåing, * Vikna, Bindal, Leka og Nærøy * Spydeberg, Askim og Hobø Sammenslåing og avvikling av tjenestested Agder pd 4 0 4 Birkenes kommune X Bygland kommune X Kvinesdal Bindal kommune X Flatanger kommune X Frøya.

Forskrift om sammenslåing av Brønnøysund, Sømna, Velfjord og Bindal

Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo Facebook; Twitter; Instagram; LinkedIn; YouTube; Flickr; Personvern. Personvern Personvern. Et godt valg for framtida - Stjørdal kommunes offisielle nettside med aktuelt fra kommunen og oversikt over tjenestene som tilby

To dager etter det ble holdt folkeavstemming i Bindal om kommunetilhørighet, 24 prosent visste ikke og seks prosent var imot en slik sammenslåing Debatten om kommunesammenslåing raser for fult om dagen. Helt fra Bindal i sør til Båtsfjord i nord diskuterer vi nå en eventuell sammenslåing med naboen Nærøy kommune bruker sms for å varsle beboere i kommunen om akutte og planlagte hendelser som vannavstenginger, kokepåbud, stengte veger o.l

Skedsmo kommunes innbyggerportal viser deg kommunale tilbud og tjenester Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå

Folkemøte vedrørende tiltak etter forurensningsloven §11 for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt Har registrert at både NHO og SV, går inn for tvungen sammenslåing av kommuner. Jølster er en liten kommune, men ligger sentralt til i indr • Ytre Namdal: Dagens Vikna, Nærøy, Leka og Bindal (Nordland) slår seg sammen. • Namsos, Fosnes, Overhalla, Krever sammenslåing

Nå starter lokaliseringskampen Frir til Grimstad: Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen, ønsker en sammenslåing med Grimstad. Også Birkenes kan være. Tapte boliger som følge av sammenslåing av eksisterende boliger (antall): 31.12 Kilde Statistisk sentralbyrå. Det gjelder bl.a. tvangsekteskapet for Bindal kommune og fylkene Finnmark og Troms. I tre av tvangsekteskapene stemte én FrP-representant mot,. Bakgrunn / Prosess før vedtaket om sammenslåing; Roan + Åfjord: Information in english, polish and arabic; For ansatte. Har du innspill / spørsmål? Arbeidsgrupper 4 regulerte hyttetomter i lysfjord, bindal selges . Bindal, Sør-Nordland. 29.05.2019. Mulighet for sammenslåing med nabotomt. Vefsn, Sør-Nordland. 18.10.2018

populær: