Home

Frøspredning

Frøspredning kan deles inn i. 1. Fremmedspredning (allokori, gr. allos - andre; choris - atskilt, spredt) hvor spredningen skjer ved hjelp av andre organismer Fagstoff: Et frø bærer med seg et nytt liv. Planter er oftest fastsittende, så frøet er derfor plantens mulighet til å etablere seg et nytt sted. Frø kan spres. Tekst, animasjoner og interaktive oppgaver om formering hos planter, blomsters oppbygning, pollinering, frøspredning og ukjønnet formering

Frøspredning - Institutt for biovitenska

Tilpasninger til frøspredning - Biologi 1 - NDL

Det viktigste kontrolltiltaket er å hindre frøspredning. En bør unngå at fôrrester som kan inneholde høymolefrø kommer over i gjødselen frøspredning. Frøkapslene er omgitt av frøull. Osp setter årvisst frø med 1-2 års mellomrom. Foto som frøspredning er å se og oppleve, å ta på frø og frukter, å resonere seg frem til en måte disse frøene kan spre.

naturfag.no: Formering hos plante

Frøspredning Frø

 1. Munnhygiene. Et annet eksempel på at signaturlæren er gyldig når det gjelder groblad, har vi fra boka Adam in Eden, skrevet av William Coles og utgitt.
 2. Tilpasninger til frøspredning (ndla. no) Forfatter. Svenn Lilledal Andersen. Forfatter. Otto Øgrim. naturfag.no.
 3. Maple tre frø demonstrere helikopteret metode for frøspredning av vind. Hvert frø, kalt en samara, har en papiraktige laget vinge som likner en takvifte blad,.
 4. Verden vil bedras, sier et gammelt latinsk uttrykk. Og det gjelder sannelig ikke bare oss mennesker. Nå har forskere oppdaget en plante med stinkende frø som ser ut.
 5. Eple er en frukt kjent allerede fra steinalderen og finnes i dag i et ukjent antall varianter. Opprinnelig kommer eplet fra Asia og frukten kjenner vi jo fra.
 6. Så lenge vi vil leve giftfritt i hagen er luking og stopp av frøspredning den eneste muligheten i kampen. Løvetann sprer seg med frø,.

Frøspredning - Wikipedi

 1. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler.
 2. Det er viktig å hindre frøspredning ved å nytte reint såfrø, og dessuten å luke oppspirte planter før frøsetting. Etter tresking av kornareal med.
 3. Nevn forskjellige måter en plante kan spre frøene sine på. Hvilke av disse er aktiv frøspredning og hvike er passiv frøspredning

NRK Skole - Lærerike programmer og klip

 1. Frøspredning: En rekke planter (som vi utnytter) er avhengige av dyr som bærere og spredere av sine frø, og her har det også oppstått gjensidige.
 2. Det er bare en art i lønneslekten som har klart å komme seg til Norge ved hjelp av egen frøspredning, og det er spisslønn. I Norge har spisslønn sin naturlige.
 3. Artikkelen omhandler hvordan frø spres til nye steder hvor de kan vokse opp

Foreningen SNL er et ideelt forlag som gir ut norsk fagkunnskap på Internett. Om informasjonskapsle Bestøvning og frøspredning; Bier bestøver færre blomster; Et bær er ikke alltid et bær; Nettressurser. Formering hos planter. http://www.viten.no/?planter. Til frøspredning så smidig som mulig, utvikle plante alle slags måter: Planter er en overflod av lys frø og frukten åpner på toppen Frøspredning . Mangrove frø har en tendens til å flyte over lange avstander, som lot rot, og må flyte i vann over en lengre tidsperiode for å fullføre spiring. Frøspredning av naturengplanter i utmark gjennom historisk ferdsel og bruk -Som grunnlag for bevisst bruk av lokalt og regionalt frømateriale i dag

Det spirer og gror på kjøkkenbenken. Det er ikke bare matlaging som foregår her i huset om dagen. Jeg er minst like glødende opptatt av å gro avokadoplanter Fakta. Hovedprosjekt: Biologisk mangfold i utmarkas kulturbetingete naturtyper - hvilken rolle spiller beitedyrene? Delprosjekt: Frøspredning av naturengplanter i.

Spør en biolog - biologforeningen

Denne blomsten eksploderer og slynger frøene sine flere meter. Øyeblikket er en serie korte vitenskapsinnslag som viser deg verden slik den egentlig er Mer enn en markedsplass. Utgravningene på Kaupang er nå avsluttet etter tre års arbeid. Arbeidsbrakkene er revet og gravefeltet er dekket over Husker du sist du måtte vaske bilrutene og grillen for døde insekter? Det kan fort være 20 år siden. Innen forskningen kalles det frontrutefenomenet.

løvetann - Store norske leksiko

Dette lærer elevene. Hvordan nye planter dannes; Forskjellen på pollinering og frøspredning; Forskjellen på frø og frukt; Ulike måter planter sprer frøene sine p Til angrep mot frøspredning. I kampen mot frøugresset gjelder det å ta grep før ugresset får spredd frøene sine

Planten formerer seg via maur ved frøspredning. Allemannsretten til høsting er nedfelt i friluftsloven § 5. Også røtter av ville vekster kan høstes,. Pollinering og frøspredning; Statusrapport 3; Hvordan dyrke planter i et romfartøy? Design en romplante og et veksthus; Lenkesamling.

Frø - og deres mangfoldige reiser - Daria

Dette er viktig for å unngå frøspredning. I noen tilfeller kan planten danne såkalte panikkblomster, disse skal også skjæres av og destrueres Dyreliv, naturvern, seervideoer og møter med mennesker som lever nært knyttet til naturen. Vi gir deg gode opplevelser 3 1. Innledning Vår biosfære består av jordskorpen vår og det nære luftrom. Her finner vi alle de ulike økosystemene som kloden vår huser

Frøspredning . Når blomstene har blitt bestøvet, de produserer grønn, bær-lignende frukt. Disse fruktene har fet seksjoner så attraktiv for maur som de er. © 2010-2018 Efferus Veksthus. All Rights Reserve Vårblomster. Blomster små, gule - blå, titter opp av marken nå. Vinker til mamma Lill, for hun er så snill. Elevenes forkunnskaper er et godt utgangspunkt for. Unngå frøspredning. Pussing etter nedbeiting av enga og kantpussing før høymola og annet rotugras får frødd seg, er også en god kontrollstrategi

Osp - Wikipedi

forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeførin Geitrams er storvokste og blir opp mot 1,5 meter høy, og dekker ofte store områder. Når geitramsen blomsterer med sine lange lilla blomsterakser er det et vakkert. Fremmede arter skaper problemer fordi de kan fortrenge våre egne planter og dyr. Her finner du informasjon om fremmede planter og dyr i Trondheim

Norsk serie. Hvordan får man et frø til å vokse? For å finne svar på det, planter Christer og Kråka ulike typer frø Det er lite frøspredning av parkslirekne De store slirekne-artene danner store bestander når de får stå i fred. Foto: Inger Sundheim Fløista

Hestehov - Institutt for biovitenska

Den sprer seg raskt over store områder ved hjelp av en effektiv frøspredning. Den sprer seg også effektivt ved hjelp av rotsystemet. Høyde 30. Rogn (Sorbus aucuparia) eller raun er eit lauvtre i planteslekta Sorbus og sorterer under rosefamilien. Namnet rogn kjem frå norrønt «reynir» som har samanheng. Spredningskildene er bl.a. dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg UTBREDELSE OG DYRKING: Denne arten av ringblomst er viltvoksende i middelhavsområdet, men dyrkes mye som prydplante i alle tempererte strøk av verden

Mater Bowl Table - Black Stained Mango Wood M. Bowl Bord Medium - Ø46cm H52cm Mer inf nina oppdragsmelding 292 Referat Odland, A. 1994. Bjørkeartenes spredning, etablering og samspill med naturmiljøet. - NINA Oppdragsmelding 292: 1 Planten formerer seg ved frøspredning, hvor hver av de opptil 80 blomstene produserer 4-10 frø hver. Vanligvis blomstrer arten i mai-juni,.

Frøspredning - Globus Naturfag 5-7 (bokmål

frøspredning, rotskudd fra gamle lindekloner eller er et resultat av planting. Voksestedet er ikke helt typisk for lind. Lind er et interessant treslag, og det. Hei! Jeg lurer på hvordan følgende planter sprer frøene sine: balderbrå, beitesveve, timotei, raigress, vanlig hønsegress, engsyre, høymol? Vind, vann eller med. For å hindre frøspredning må frøstandene på hageplanter.

Formering hos frøplanter - Biologi 1 - NDL

Akeleie kan komme opp på de underligste steder. Her har en tatt plass ved siden av trappa. Akeleie sprer seg ved frøspredning, frøene drysser ned på bakken når. Planlegger du hagearbeid i sommer? Da bør du unngå fremmede planter som kan skade norsk natur. Vi har laget en liste med snille planter som alternativ til. Etter ferdig utlegging spøytesås med ønsket vegetasjonsblanding eller man kan gjødsle og overlate resten til lokal frøspredning Hundekjeks infiserer enga først og fremst gjennom frøspredning fra kant (se bilde 4). Beiting eller slått av kantene er derfor viktige forebyggende tiltak Plantenes tilpasninger til frøspredning med maur var imidlertid totalt forskjellig i Australia fra hva som var kjent - og postulert som allmenngyldig - fra Europa

Heihei. Er en førskolelærer student som har noen spørsmål knyttet til frøspredning. For det første: hvilken fordel er det for en plante (for eksempel hestehov.

Det er også lite trolig at en eventuell utilsiktet frøspredning av T45 vil påvirke miljøet og landbruket i Norge og begrenser frøspredning av rødyll. Figur 1. Middelhøyde av rødhyll ved etablering av forsøket i 2013 og ved sluttregistrering høsten 2014. Behandlingene 1-7 e

Mye snålt har jeg sett, og svenskene er det jo ikke godt å bli kloke på, men kan noen hjelpe meg med denne vernede relikvien, som dukket opp i dypet av Dalarna Planten sprer seg ved frøspredning, men løsrevne røtter og rotbiter kan også gi opphav til nye planter frøspredning kan føre til tette bestand som fortrenger annen vegetasjon. Den vokser gjerne på fuktig jord ved vann- og grøftekanter. Plantene. Klimaendringer får skylden. Og insektspiserne følger med på lasset: Færre fugler, frosker og firfisler. - Svært alvorlig og dramatisk, sier.

populær: