Home

Utgiftsdekning støttekontakt

Lønn og utgiftsdekning, støttekontakt - Karriere og utdanning

Jeg er støttekontakt, en oppgave jeg trives godt med. Men, jeg lurer på hva andre tjener i timen, og hvor mye dere får dekket av utgifter. Jeg får kr 170 i timen. en utgiftsdekning som er skattefri, skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter; avlastning og støttekontakt. Omfanget avtales i forkant av hver plassering.. Lurer litt ang dette med utgiftsdekning for støttekontakter. Støtten er jo ikke stor. Men skal den kun dekke utgifter for støttekontakten eller også for den man.

Fritid for alle er en nettside som tilbyr informasjon om tjenestetilbudet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. A A A. Informasjon for deg som TIMELISTE / KJØREGODTGJØRING / UTGIFTSDEKNING FOR STØTTEKONTAKTER Ansattnr.: Navn: Måned/år: Adresse: Tlf: Personnr: Hvem er du støttekontakt for Støttekontakt er en tjeneste som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid. En støttekontakt kan tilby sosialt samvær.

Hva er en støttekontakt • Utgiftsdekning og dekning av transportutgifter skal omfattes av vedtaket om støttekontakttilbud utgiftsdekning. Utgiftsdekningen kan også variere en del fra kommune til kommune støttekontakt på kveld og i helger, men det vil bli vanskeligere å få til

Betaling og rettigheter - Bufdi

Også støttekontakt omfattes av begrepet personlig assistanse. Disse bestemmelsene er grunnlaget for å beregne omfanget av timer som tildele Godtgjøring . Godtgjøringen pr. 01.01.2017 er 175 kr pr time, utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse gis i henhold til retningslinjer i Bergen kommune

Oppdrag lønnes per time, i tillegg utbetales det utgiftsdekning. Stillinger som støttekontakt utlyses ved behov. Skjema for støttekontakter Som støttekontakt, eller fritidskontakt, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt - Vi er glad for at arbeidsforholdene for avlastere og besøkshjem nå Støttekontakt og Noen vil oppleve en dobling av lønn og utgiftsdekning,. Føring av timeliste, lønn og utgiftsdekning Støttekontakt har ansvar for å fylle ut timelisten selv. Timelisten kan hentes og leveres hos oss

Støttekontakt er et tiltak som benyttes overfor flere brukergrupper som har særlige hjelpebehov i forhold til kultur og fritid. samt annen utgiftsdekning Bli støttekontakt! Støttekontakten lønnes med kr.141,- per time, samt en utgiftsdekning på 25,- per time. Individuell veiledning til hvert oppdrag Tal . Skyss : Aktivitet/ Utgiftsdekning . timar . Strekning : Kilometer (skriv kort kva utg.dekninga har gått til denne mnd.) Sum timar . Sum km . Utg.deknin Sarpsborg kommune søker voksne menn og kvinner til oppdrag som støttekontakt Hva er støttekontakt? kino, konserter med mer. Støttekontakten har en timesgodtgjøring i tillegg til utgiftsdekning. Bli støttekontakt?.

Støttekontakt og utgiftsdekning - Karriere og utdanning - Kvinneguiden

 1. Støttekontakt mottar utgiftsdekning på kr 100,- pr mnd hvis mottaker av tjenesten er under 18 år, og utgiftsdekning på kr 50,- pr mnd hvis mottaker av tjenesten.
 2. Tjenesteområde Helse og velferd søker etter deg som kunne tenke deg å bli støttekontakt, besøkshjem eller avlastningshjem
 3. Avlastning og støttekontakt kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter
 4. Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til komme deg ut av en Støttekontakten får godtgjøring og utgiftsdekning som skal dekke.
 5. Eit oppdrag hos oss kan til dømes bestå i å vera støttekontakt for ein eller fleire tenestemottakarar eller gruppeleiar for ulike aktivitetsgrupper. I denne.

Hjem - Fritid for all

 1. Felles for alle er at de vil ha glede av en støttekontakt. Du vil få, lønn, kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning . Er dette noe for deg? Ikke nøl,.
 2. Bli støttekontakt? Som Utbetalt 100-150 kr pr mnd. til udokumentert utgiftsdekning (f.eks. Til å dekke servering til deg selv ved kafebesøk o.l.)
 3. Vi har til enhver tid behov for mennesker som har overskudd og ønske om å bli støttekontakt og/eller privat avlaster. Kanskje akkurat du er den vi er på utkikk etter
 4. Bli støttekontakt! Støttekontakten lønnes med kr.141,- per time, samt en utgiftsdekning på 25,- per time. Individuell veiledning til hvert oppdrag

 1. Vi har til enhver tid behov for mennesker som har overskudd og ønske om å bli støttekontakt og/eller privat avlaster. Kanskje akkurat du er den vi er på utkikk etter
 2. Besøkshjem mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter KS gjeldende satser. Målsettingen med besøkshjem er, gjennom samvær, Hva er en støttekontakt
 3. Støttekontakt. Barn, Timebetaling på kr 133,41+ en utgiftsdekning på inntil kr 300,- pr mnd, samt kjøregodtgjørelse på inntil 150 km pr. mnd
 4. Vi søkjer deg som er over 18 år, som har tid og lyst å bidra til noko positivt for andre. Som støttekontakt får du godtgjering og utgiftsdekning etter avtale
 5. Støttekontakt er en tjeneste som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid. kjøregodtgjørelse og noe utgiftsdekning
 6. Er du en jente/ kvinne som kunne tenke deg å være støttekontakt til ei tenåringsjente som trenger en mere aktiv fritid og hjelp til å knytte vennskaps..

Marker Kommune har behov for støttekontakter til barn og voksne med funksjonshemminger. Støttekontakten får lønn av kommunen, utgiftsdekning og eventuelt. En støttekontakt bistår en annen person som trenger det, til å få en Haugesund kommune tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser - Som støttekontakt får man noe lønn, og noe utgiftsdekning. Vi skulle nok gjerne sett at vi kunne betale noe mer,.

Støttekontakt til voksne over 18 år - Tønsberg kommun

Undertegnede er støttekontakt for: Det utbetales utgiftsdekning på kr. 20,- pr. time. Husk attestasjon fra bruker evt. Foresatte/primærkontakt. ANTAL I ditt oppdrag som støttekontakt forplikter du deg til å tenke på brukerens sikkerhet i ulike aktiviteter, Godgjøring og utgiftsdekning Som støttekontakt blir du tilbyr oppdragstakere veiledning og oppfølging og de lønnes etter minstelønnstariff for assistent og får månedlig utgiftsdekning

Introduksjon til stottekontaktarbeid - tjenestekatalog

Støttekontakt. Avlaster/besøkshjem Funksjon 171 Fosterhjem 10506 172 Utgiftsdekn. fosterhjem 13707 177 Støttekontakt 10505 178 Utgiftsdekning støttekontakt. • Støttekontakt får timelønn frå kommunen og utgiftsdekning som skal dekke utgifter til kjøring innan kommunen Som støttekontakt kan du spille en viktig rolle i Arbeidet er lønnet, og det gis utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse etter gjeldende regler. GUTT MED UT Fritidskontakt /Støttekontakt. En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, Vi tilbyr lønn og utgiftsdekning etter KS sine satser,. Støttekontakt er eit tiltak som vert nytta i kommunar i landet overfor fleire brukargrupper med særlege hjelpebehov i forhold til kultur- og.

Timeliste for støttekontakt/fritidskontakt Skal leverast den 10. i kvar mnd. til Os kommune, 10509.390.23405 Konto utgiftsdekning: 11280.390.2340 Hva er en støttekontakt? Støttekontakter mottar arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter alder og ansiennitet. En støttekontakt må ha fylt 18 år Som støttekontakt i en av kommunens virksomheter vil du få en godtgjøring ''' Hopp til hovedinnhold Hopp til søk; Utgiftsdekning:. Ein støttekontakt treng ingen spesiell utdanning, men må vere stabil, påliteleg og villig til å forplikte seg over tid. Arbeidsgodtgjersle og utgiftsdekning etter.

Som støttekontakt blir du ikke fast ansatt i Hurum kommune, Oppdrag lønnes per time og eventuelle utlegg utbetales som utgiftsdekning TOTALSUM 295 Timelønn (tilsynsfører) 173 Besøkshjem utgiftsdekning 174 Besøkshjem arbeidsgodtgjørelse 177 Timelønn støttekontakt

Støttekontakt/besøksheim - eigenprensentasjon (pdf, 50Kb) Utgiftsdekning for folkevalde i Gloppen (pdf, 0.3Mb) Logg inn. Logg inn med Epost Tjenesten støttekontakt skal være en hjelp til den som pga. funksjonshemming, alder eller sosiale problemer har behov for bistand til en meningsfull fritid

I tillegg gis fast utgiftsdekning; Muligheter for veiledning; Kontaktinformasjon Ingunn Torsrud, førstekonsulent, Støttekontakt - Støttekontakt. Lyst på en spennende og utfordrende jobb? Hovedmålet med støttekontakt er å gi den enkelte bruker en meningsfull fritid. Avhengig av brukerens behov. 178 Utgiftsdekning støttekontakt 11208 179 Lønn tilsynsfører 10510 180 Utgiftsdekning tilsynsfører 11209 174 Privat avlastning 1050 Vil du være støttekontakt Pr. tiden er støttekontaktlønnen i Hvaler kommune på kr.144,- pr. time.I tillegg dekkes kr 250,- i utgiftsdekning pr.

Saken gjaldt spørsmålet om en støttekontakt skulle anses for å være arbeidstaker eller oppdragstaker. Etter en konkret vurdering kom ombudsmannen til at. Du som trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid kan søke om støttekontakt. til utgiftsdekning. Bli støttekontakt?.

KS - Veiledende satser for fosterhjem og besøkshje

ARBEIDSSTAD/AVD: Arbeidstid: Timar Dato Timar Utgiftsdekning støttekontakt Underskrift (tilvising) Underkskrift (attestering). Ein støttekontakt tek på seg ansvar for å utføre eit oppdrag i samsvar med dei retningslinene som kommunen utarbeider i kvart einskild Løn/utgiftsdeknin Selskap:10 Hjemmelsnr.: 30500 TIMELISTE FOR STØTTEKONTAKTER Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsnr: (11siffer) A Enhet/Avd. Namn Fødselsdato Adresse Støttekontakt for E - mail Underskrift brukar Bankkontonr Dato Tal Skyss Aktivitet/ Utgiftsdekning timar Strekning Kilomete Ingen utgiftsoppgave medfører trekkpliktig utgiftsdekning: 1-2 utgifter som du har i løpet av hele timelista. 166 Støttekontakt 105003 30229 2341

Støttekontakt Navn: Fødselsnr. Timelister, kvitteringer for utgiftsdekning og reiseregning for kjøring skal leveres innen den 12. i hver måne Du trenger ingen spesiell utdanning/bakgrunn for å bli støttekontakt, Utgiftsdekning og reiseutgifter etter avtale. Tjenestebevis etter endt oppdrag Dato/signatur støttekontakt: Dato/signatur klient/foresatt: Dato/anvisning: Utgiftsdekning 451 1167 Kilometergodtgjørelse 460 116 Ekstraordinært landsting i KS. Det er avholdt ekstraordinært landsting for å endre vedtektene om fordeling av delegater til KS' styrende politiske organer

Støttekontakt - helsenorge

2 Nåværende godtgjøringssatser: Individuelle støttekontakter: Kr.115,38 per time Støttekontakt i gruppe: Kr. 130,00 per time2 Utgiftsdekning -støttekontakt og. Timelønn og utgiftsdekning er etter fastsatte satser, Aktiviteter som en støttekontakt kan hjelpe med kan være turer, trening, gå på biblioteket,. • Utgiftsdekning støttekontakt Bet.kat Her henter du inn den betalingskategorien du skal bruke for den plantypen du har valgt ved å søke med CTRL+F2/F1 Støttekontakt: Vi søker personer Lønn, utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse gis etter kommunens gjeldende satser. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Send

Regler for godtgjøring og forsikring - Bergen kommun

OS KOMMUNE Oppvekst og kultur Timeliste for støttekontakt/fritidskontakt Skal leverast den 10. i kvar mnd. til Os kommune, ved Kultureininga/Barnevernet, Torggata 7. Utgiftsdekning Utgiftsdekning, frå 4 timar pr. veke Tillegg for 2 eller fleire brukarar Tekst: Støttekontakt (NB! Berre brukarnr., ikkje namn) Eventuell merknad * Namn

Støttekontakt Røyken kommun

Vil du bli støttekontakt? Oppdrag lønnes per time, i tillegg utbetales det utgiftsdekning. Stillinger som støttekontakt utlyses ved behov Personlig assistanse i form av støttekontakt er normalt ikke å anse som privatavlaster, ei heller kommunalt organisert BPA. Arbeidsti

populær: