Home

Konsolidering konsernregnskap

Fakturagodkjenning, utlegg, feriesøknader og timelister - på nett og mobil. Med Visma.net Approval tar du unna godkjenning når det passer deg Vi vet at din bedrift blir mer effektiv og lønnsom med de rette IT-systemene. Med våre skyløsninger hjelper vi deg jobbe smartere gjennom å automatisere dine. Skap vekst med Visma.net ERP - et nettbasert system som dekker din bedrifts behov innenfor finans, logistikk, rapportering, lønn og HR

Fakturagodkjenning - Visma

§ 1. Virkeområde. Denne forskrift gjelder for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. Regjeringen foreslår en betydelig innstramming i retten til fradrag for rentekostnader for selskaper i konsern

Trygge reiser til skyen - Abacus I

  1. dre enn fem millioner kroner i salgsinntekt og et gjennomsnittlig antall ansatte færre enn fem årsverk.
  2. Nettbaserte kurs og opplæring innenfor forretningsområdene regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Velg blant over 100 aktuelle fagkurs/webinarer. Fleksibelt.
  3. Finansleksikonet mener... Det er viktig for finansleksikonet.no å delta i den offentlige debatten rundt økonomi, selv om vi på ingen måte hevder å ha svarene på.
  4. ERP-system for større bedrifter - Visma
  5. Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV - Lovdat
  6. Forslag til endringer i rentebegrensingsregelen - KPMG Norg
  7. Lov om årsregnskap m

Kurs - Regnskap og økonomi på nett - Accountor Trainin

  1. Finansleksikone

populær: