Home

Trekke sammen brøk med ulik nevner

matematikk.net • Se emne - Trekke sammen brøk

 1. Nei, brøkene må ha samme nevner for at du skal kunne trekke dem sammen. Og for å få samme nevner i alle brøkene, må du gange hver brøk i teller og nevner med.
 2. Til sammen blir det 3 4. Samme type argument virker også når vi skal trekke en brøk fra en annen Brøker med ulik nevner kan utvides slik at begge brøkene.
 3. Når man skal legge sammen eller trekke fra to eller flere brøker med Et hvilket som helst heltall kan gjøres om til en brøk med en hvilken som helst nevner
 4. Til sammen blir det tre firedeler eller 3 4. Samme type argument virker også når vi skal trekke en brøk fra en Brøker med ulik nevner kan utvides slik at.
 5. YouTube Premium Loading Find out why Close. Trekke sammen brøker med ulik nevner.MOD Soy Ragna. Addisjon av brøk med ulik nevner - Duration:.
 6. Hvis de to brøkene har samme nevner, kan man uten videre legge dem sammen eller trekke dem fra Man kan trekke n-te-roten av en brøk ved å trekke den samme.

Å trekke sammen brøker med forskjellig nevner En brøk endrer ikke verdi når vi multipliserer med samme tall i teller og nevner. Denne lisensen gir. Når vi skal legge sammen eller trekke fra brøker med ulik nevner må vi først finne fellesnevner En brøk der teller er større enn nevner kalles en uekte brøk. For å kunne legge sammen eller trekke fra brøker må vi ha felles nevner Om det deretter er et helt tall eller en brøk, er ikke avgjørende. Eksempel 5. Når man har en potens med (a) oppløftet i (n), (n og i) sammen.. Her går jeg gjennom likeverdige brøker. Likeverdige brøker er brøker som har lik verdi, selv om de har ulik teller og nevner. De ligger på samme plass.

Når vi legger sammen eller trekker fra brøker med samme nevner, så legger vi sammen trekke fra brøker med ulik nevner må vi brøk å multiplisere. En brøk består foruten av brøkstreken, ; av en teller (tallet over brøk-streken), og en nevner (legge dem sammen) og subtrahere dem (trekke dem fra hverandre) Å trekke sammen brøker med samme og lar nevneren stå. jan Addere og subtrahere brøk. ofte vanskelig å sammenligne brøker med ulik nevner. For å. .. sammen brØk med lik nevner trekke fra brØk med lik nevner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 addisjon og subtraksjon av brØk med ulik. sammenhengen mellom brøk, prosent addere og subtrahere brøk med ulik nevner, nevner). Legge sammen og trekke fra brøker med ulike

Pluss og minus med brøk - matematikk

Brøkregning - matematikk

2.3 Desimaltall og prosent Brøk med nevner lik 10, 100, 1000 osv., størrelser med lik/ulik benevnelse, likning trekke sammen like ledd lik nevner - kunne addere og subtrahere brøker med ulik nevner - kunne skrive uekte brøk som blandet tall - kunne trekke sammen enkl

Addisjon og subtraksjon med brøk - matematikk

 1. desimalbrøk, fra brøk til prosent. Nevner lik 100. Negative tall Motsatte tall, legge sammen og trekke fra negative tall, praktiske oppgaver med negativ
 2. Legge sammen og trekke fra. - vite at brøk er en del av en helhet - vite hva teller, nevner og brøkstrek er - kunne bestemme brøkdelen av en mengd
 3. Brøk og prosent 2 Mål: Du skal kunne: Trekke sammen brøkuttrykk med lik og ulik nevner Dette er repetisjon fra GO1, så j Multiplisere og divider
 4. Trekke sammen brøker med ulik nevner
 5. Brøk - Wikipedi
 6. Matematikk for samfunnsfag - Addisjon og subtraksjon av brøker - NDL

Hvordan subtrahere brøker med ulik nevner - cocurezdia

populær: